Miljöfarlig verksamhet - Tillstånd och tillsyn - Piteå kommun

1851

Tillstånd, regler och tillsyn - Oxelösund

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten. Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Det finns fler branscher än ovan nämnda som behöver olika former av tillstånd. Skolor, behandlingshem, rehabiliteringscenter och många andra institutionsliknande verksamheter kräver sina tillstånd.

Verksamheter som kräver tillstånd

  1. Itp sjukpension efter 65 år
  2. Utreras juan s md
  3. Hur många utbildningar kan man bli antagen till
  4. Meteo gothenburg
  5. Okq8 priser släp
  6. Bli frisk snabbt från feber
  7. Hur långt mellan örebro och bollnäs

A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten. B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten. C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden. Anmäl eller sök tillstånd i … Verksamheter som klassas som B-verksamheter ska söka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om hur detta går till på länsstyrelsens webbplats och i länsstyrelsens informationsskrift ”Prövning av miljöfarlig verksamhet” När verksamheten får ett tillstånd betyder det att företaget får driva sin verksamhet i enligt de villkor som finns i tillståndet.

Tillstånd söks hos  Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Det gäller även ändringar. Vissa tillstånd söker du hos kommunen.

Tillstånd eller anmälan? - Hedemora Kommun

För många miljöfarliga verksamheter krävs anmälan eller tillstånd för att bedriva verksamheten. Vi på ENRECON kan hjälpa Dig med de flesta typer av anmälnings- och tillståndsprocesser, allt ifrån enkla anmälningar till kommunen till komplexa prövningar i Mark- och miljödomstolen. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten. I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller vilka som ska anmälas.

Verksamheter som kräver tillstånd

Ansöka om tillstånd - verksamt.se

Verksamheter som kräver tillstånd

A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.

Verksamheter som kräver tillstånd

Du kan även behöva göra anmälan vid Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande: A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten. B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
Snittlön stockholm

Verksamheter som kräver tillstånd

Vissa typer av verksamheter kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen.

Ämnen som kräver tillstånd enligt Reach Naturvårdsverket kommer under 2021 att samverka med Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket i ett projekt om tillsyn av ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. Länsstyrelser och kommuner kommer också tillfrågas om att delta i projektet.
Sverige storlek

kyrka vid hornsgatan
marabou prisjakt
mekanik partikel dynamik christer nyberg
var ar boxen
bokföra aktiefållan

Miljöfarlig verksamhet - Östersund.se

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka   22 mar 2021 För det finns särskilda blanketter. Om din verksamhet kräver tillstånd ansöker du om detta hos Länsstyrelsen. Avgift. Verksamhet miljö tar ut avgift  För att starta en B-klassad verksamhet krävs tillstånd av länsstyrelsen; C- verksamheter har lägre risk för miljöpåverkan och kräver därför inte tillstånd.

Ändring av verksamhet eller åtgärd - Naturvårdsverket

Solarier för allmänheten. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten. I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller vilka som ska anmälas. Du kan även behöva göra anmälan vid Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande: A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten. B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten. C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd är: Täkter Vattenföretag, såsom muddringsarbeten Transport av vissa typer av avfall Inrättande av små avloppsanläggningar för WC, enligt 14 § förordning om miljöfarlig verksamhet och -hälsoskydd I vissa fall krävs det marklov enligt plan- och bygglagen För näringsidkare finns det ett antal verksamheter som kräver tillstånd, till exempel om du vill servera alkohol, sälja elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel eller tobak.

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Verksamheter som är klassade som A- respektive B-verksamheter kräver tillstånd från antingen mark- och miljödomstolen (A-verksamhet) eller länsstyrelsen (B-verksamhet).