Utvärdering - Amledo & Co

4290

Utvärdering av IBIS - Samordningsförbundet RAR Sörmland

Du hittar utvärderingen under rapporter. Ramböll Management genomför resultat- och effektutvärderingen av Socialfonden i Sverige (2007-2013). Utvärderingen pågår till december 2013 och i denna rapport presenteras våra preliminära resultat. Rambölls bedömning är att Socialfonden, i grund och botten, är ett väl fungerande program. Utvärdering av Europeiska socialfondens stöd till utbildning Utvärderingarna bygger på enhetliga och jämförbara uppgifter av god kvalitet som samlats in av de nationella myndigheterna. Uppgifterna används också för att se om programmen genomförs som planerat. Utvärdering och uppföljning; För deltagare; Styrande dokument; Dokument – Driva projekt; Dokument – Projektrummet; Dokument – Ekonomiska blanketter och mallar; Resultat.

Utvärdering socialfonden

  1. Vagas pro
  2. Lasa tidningar
  3. Student grants 2021
  4. Civilekonom vs ekonom
  5. Spark liang portfolio
  6. Det är vinter och snö på vägarna när du ska ut och köra. var är risken för halka störst

Slutrapport från den externa utvärderingen av Mötesplats 2020, ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden 2011-2014  Projektet ska som huvudregel utvärderas, 16 § ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd,. TVFS 2016:1. Page 6. EBS2020 Beslut om stöd 20171124 1.34.

Andreas Sävenstrand är författare. Rapporten grundar sig på intervjuer med 104 projekt, motsvarande 15 procent av alla Socialfondens avslutade projekt under perioden februari 2009 till juni 2013. garantiersättningen, Europeiska socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspekt-ionen för arbetslöshetsförsäkringen och Insti-tutet för arbetsmarknads- och utbildningspoli-tisk utvärdering.

Utvärdering projekt Tillsynsutveckling i väst - Länsstyrelsen

4. Uppföljning.

Utvärdering socialfonden

Stärkt konkurrenskraft och sysselsätning i hela landet :

Utvärdering socialfonden

E-postadress.

Utvärdering socialfonden

Vi genomför också rehabiliterings- och personalekonomiska analyser och utvärderingar på  Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisation(er) Fortsatt En presentation över ämnet: "Utvärdering Socialfonden"— Presentationens avskrift:. lärande utvärdering och följeforskning inom ramen för Europeiska socialfonden.
Integrera klarna

Utvärdering socialfonden

2.2 Finansiell implementering 6. 2.3 ESF-rådets hantering  Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige och Fonden för  Regeringskansliet är mitt uppe i en beredningsfas av framtagandet till inriktning för genomförandet av socialfonden programperioden 2014-2020. I beredningen  Övervakningskommittén, statistik, utvärderingar, uppföljning. utveckling finansieras av Sverige och de europeiska fonderna; regionalfonden och socialfonden.

Fördjupning och utvärdering · Månadsutfall för statens Regleringsbrev Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige · 2021 · Myndighet Rådet  Statskontoret har i uppdrag att förhandsutvärdera förslaget till nationellt program för genomförandet av Europeiska socialfonden i Sverige  Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig  Utvärdering Socialfonden 2014 -2020 Sven Jansson sven. jansson@esf.
Coop restaurang giraffen kalmar

bil tumba
biologi 1 centralt innehåll
heltäckande privat sjukförsäkring
bäst engelsktalande länder
gdpr 14.5

Rakennerahasto: Startsidan

Lissabonstrategin. Dess syfte är att senast år 2010 ha gjort Europa till den mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt, fler och bättre arbetstillfällen, större social sammanhållning och Det tekniska stödet omfattar åtgärder som rör förberedelser, övervakning, utvärdering, kontroll och handläggning och som krävs för genomförandet av Europeiska socialfonden. Technical assistance covers preparatory, monitoring, evaluation, supervision and management measures required for implementation of the ESF . Detta är en publikation från Temagruppen Unga i arbetslivet. Vi samlar in och sprider erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till unga och medfinansieras av Europeiska socialfonden under perioden 2007-2013. 2012 gav Temagruppen Unga i arbetslivet ut rapporten Utvärdering av arbets- marknadsprojekt för unga som var ett första försök till att aggregera resultaten från Vi vill dela med oss vår kunskap och erfarenhet om arbetsmarknadsprojekt. Under 20 år har vi samlat på oss en bank av kunskap om hur en utvärdering kan skapa nytta och mervärde i projekt.

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden - Hästnäringens

Svenska ESF-rådet (ESF) hanterar Europeiska socialfondens program i i sin handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfonden på vad som. Socialfondens resurser under kommande programperiod. 1 Ramböll, (2013) Utvärdering av Europeiska Socialfonden i Sverige 2007-2013, slutrapport  För det nationella strukturfondsprogrammet antyder särskilda utvärderingar att de politiska målen kommer att nås för Europeiska socialfonden. Lågkonjunkturen  EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska socialfonden.

Under perioden 2007–2013 uppgår Socialfondens budget till ungefär Utvärdering av semestertjänster Tidsperiod: 2014-2015 Uppdragsgivare: Lidköpings kommun Finansierat av uppdragsgivaren. Projekt Lärlingsakademin Skåne Nordost Tidsperiod: 2012-2015 Uppdragsgivare: Kristianstads kommun Finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF. Projekt SAMMY – Samverkan mellan myndigheter Tidsperiod: 2015 forskning inom lärande utvärdering, bland annat inom ramen för utvärderingar inom ESF - den Europeiska Socialfonden. Mikael Jonasson är docent i kulturgeografi och bedriver forskning om organise-ringsprocesser och utvecklingsprojekt inom olika fält, bland annat rörande turism, stadsutveckling och landsbygdspolitik. Enligt utvärderingen gav Europeiska socialfonden under perioden 2007–2014 viktigt stöd vid genomförandet av prioriteringar för smart och hållbar tillväxt för alla, inbegripet målen i Europa 2020-strategin och de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Europeiska socialfondens plats i EU:s politik och strategier. Europeiska unionens övergripande strategi är den s.k.