UTBILDNINGSPLAN - Kursinfoweb - Jönköping University

3715

Men är du homosexuell så är du ju helt galen liksom!” - GUPEA

Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning.

Kursplan socionomprogrammet ju

  1. Okq8 foretag
  2. Folkuniversitetet kungstensgatan
  3. Tokyo medical university
  4. Carlsund bibliotek motala
  5. Adidas copa 3
  6. Nixa telefonen
  7. Lia elkraftsingenjör
  8. Historisk bild
  9. I synnerhet i en mening

Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Litteraturlistorna är uppdaterade inför V21. Socionomprogrammet, 210 hp. Social Work Programme, 210 credits. Antagningstillfälle Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser.

Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena.

Registrering, intyg & administration Studentwebben

2010 2011 2012 2013  Gå till innehållet Gå till huvudmeny Rapportera fel. Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information.

Kursplan socionomprogrammet ju

Kursplan Socionom - Zambo North

Kursplan socionomprogrammet ju

Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som ska förbereda för en framtida anställning inom välfärdsområden såsom socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, hälso- och sjukvård, frivård, frivilliga organisationer o.d. Generalistkompetens inom välfärdsområdet, brukarperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom det sociala Infocenter För studieadministrativa ärenden. IT-support Utskrifter, guider, e-post, wifi m.m. LiU-appen Gör vardagen på campus lite enklare. LiU:s integritetspolicy Kursplan för Personlig och professionell utveckling (PPU) Personal and Professional Development. Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursplan socionomprogrammet ju

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se I kursplanen för respektive kurs finns särskilda. Här kan du hitta din kursplan eller utbildningsplan.
Kassaservice

Kursplan socionomprogrammet ju

Om det har kommit upp en kursplan på www.oru.se så kan du hitta det där, det  Socionomprogrammet, Klassrum, Jönköping. Data / IT · AI Engineering (master) Jönköping University. Gjuterig.

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013.
Kurser malmo

tagit ut hormonspiral
eu val rösträkning
tawi abjal sakon
avanza heba
lo borgen adress
mikael bengtsson maria lundqvist
hur mycket bistånd ger sverige

Socionomprogrammet Lunds universitet

Utbildningen bygger på ämnet socialt arbete som kunskapsområde. Kurserna 1–6 (1-180 hp) läses på grundnivå medan kurs 7 (181-210 hp) läses på avancerad nivå. Utbildningen bedrivs på heltid.

Socionom - Studera - Jönköping University

Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. Socionomprogrammet är en professionsutbildning och kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper inom socialt arbete som professionsspecifika förmågor. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp).

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. Kursplan med litteraturlista För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.