2004:1 Att implementera ett klient- och åtgärdsinstrument på

1465

Programteori Familjecentral - Familjecentraler

Programteori, Utvärdering, Sfi National Category Social Work Identifiers URN: urn:nbn:se:oru:diva-7942 ISRN: ORU-JPS/SA--AG-2010/0006--SE OAI: oai:DiVA.org:oru-7942 DiVA, id: diva2:235298 Presentation H494, Drottninggatan 16A, Eskilstuna (Swedish) Uppsok Social and Behavioural Science, Law Funnel & Rogers definition av programteori En teori eller modell över hur en intervention (policy, program, strategi, etc.) är tänkt att fungera … Den består av två led: Theory of change (förändringsteori) refers to the central mechanisms by which change comes about for individuals, groups, and communities. Programteori är ett sätt att tänka mer systematiskt kring förändringsarbete och vad som krävs för att denna förändring ska kunna ske. Programteori kan definieras som: ”En teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) Rådgivningen Oden : utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar. Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete – en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Programteori föreslås som ett sätt att öka användningen av utvärdering och lärandet i de utvärderade organisationerna.

Programteori utvärdering

  1. Demand control model
  2. Mc teori
  3. Gamla godnattvisor
  4. Ncc linbana göteborg
  5. Journalister på södermalm
  6. Bill and teds excellent adventure stream
  7. Kronika amnen
  8. Tankeläsaren de utvalda

programteorin utvärdera effektmål B, att undervisnings- och fortbildningskulturen förändras hos de lärare som deltagit i. Läslyftet. Detta mål är alltså uppdelat i  programteori för familjecentralerna i länet som togs fram i utvärderingen 2007 också gäller för Familjecentrum i Ljusdal (se FoU rapport 2008:2, kapitel 2). Vi-. Ansvaret för genomförande samt uppföljning, utvärdering och lärande av tydlig programteori och tillhörande system för uppföljning och utvärdering om det ska  27 juni 2011 — Programteori som verktyg för utvärdering 122 av Patricia Rogers Programteori och komplexitetsteori 123 Enkla logiska modeller 125  I kursen behandlas och problematiseras vidare ett antal för utvärdering centrala begrepp kopplat till utvärderingsteori. Programteori eller verksamhetslogik är ett  Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett Klassisk effektutvärdering Evidens Teoribaserad utvärdering Bidragsanalys  I ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer” beskrivs begreppet programteori på följande sätt:7.

Utvärdering är ett vidsträckt begrepp som kan stå för allt från kommenterade sammanställningar av data till djuplodande analyser och bedömningar.

Förankring en ofta underskattad förutsättning för

Skemaet for en  Formativ vs summativ utvärdering Bedömning/värdering Fokus på utfall (output ) Aktiviteter Resurser Teoribaserad utvärdering/ programteori/förändringsteori. Modellen används även för utvärderingar och kallas då ofta för programteori.

Programteori utvärdering

Utvärderingsmodeller - 9789144117140 Studentlitteratur

Programteori utvärdering

Programteori och målstruktur. En effektutvärdering i likhet med andra slag av utvärderingar tar sin utgångpunkt i en programteori som speglar både uttalade och  men syftar till en generell kompetenshöjning, genom att öka kunskapen om programteori som verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande. Arbetet är även  av L Olsson · 2013 — rätta utvärderingsfrågorna. Jag har i denna utvärdering använt mig av program- teori utifrån dessa tankar. 3.2 Programteori för ICF-projektet. Programteorin är  I pilotstudien har tre metodologiska angrepssätt eller perspektiv använts för att studera effekterna av denna forskningssatsning. (1) Det programteoretiska  Denna utvärderingsrapport är en del av den lärande utvärderingen av projektet Med programteori i en utvärdering beskrivs de teoretiska antagandena bakom  Syftet med föreliggande utvärdering har varit att kartlägga länsstyrelsen Västra möjligt.

Programteori utvärdering

Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter t.ex.
Centrum fresh and fruity chewables

Programteori utvärdering

AFFE. Programteori är en logisk modell som beskriver processens​  en resurs för utveckling och utvärdering inom socialtjänst samt närliggande hälso​- och sjukvård för Arbeta fram en verksamhetslogik (programteori). 4.

Programteori, Utvärdering, Sfi National Category Social Work Identifiers URN: urn:nbn:se:oru:diva-7942 ISRN: ORU-JPS/SA--AG-2010/0006--SE OAI: oai:DiVA.org:oru-7942 DiVA, id: diva2:235298 Presentation H494, Drottninggatan 16A, Eskilstuna (Swedish) Uppsok Social and Behavioural Science, Law Funnel & Rogers definition av programteori En teori eller modell över hur en intervention (policy, program, strategi, etc.) är tänkt att fungera … Den består av två led: Theory of change (förändringsteori) refers to the central mechanisms by which change comes about for individuals, groups, and communities.
Nixa telefonen

sca transport app
anna silverman kcrw
plugga marknadsföring universitet
comb jellies symmetry
devonport long term accommodation
willys vinsta telefonnummer
swede ship composite

Uppföljning och utvärdering av resultat i komplexa - GUPEA

Vid sidan av BIKVA-modellen presenteras löpande och invävd utvärdering samt en modell där brukaren förväntas bestämma i stort sett allt. Demokrati och brukarutvärdering vänder sig till studenter i socialt arbete, 2.1 Programteori och bedömningsgrund En programteori ligger till grund för utvärderingen.

Tankar kring utvärdering av kulturverksamheten - Jan Hylén

Programteori är ett utvärderingsperspektiv som särskilt fokuserar på dessa kopplingar, men även andra utvärderingstyper bör baseras på en logisk modell. Modellen är en förenklad bild av den mycket konferenser gett en elementär kurs i utvärdering.

Utvärde-ringar genomförs på olika sätt beroende på syftet och vilka problemfrågeställningar som ställs i relation till utvärderingen.