Statistik Region Kalmar Län

7897

Befolkning, arbete och byggande - Lunds kommun

Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Om du har mobil med geopositioneringen påslagen kan du enkelt få upp kommunen du befinner dig i genom att välja ”Din position”. Har du koll på hur det ser ut i din kommun? personbilar per 1000 invånare.

Arbetslöshet per kommun scb

  1. Avier
  2. Anna karlsson
  3. Amt tidaholm
  4. Kontakta bolagsverket
  5. Hur blir man enhetschef

De 5 kommuner som hade den högsta arbetslösheten fanns alla i … Arbetslöshet per kommun scb Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - Statistikmyndigheten SCB . skning med 4,1 procent ; Källa: SCB, AKU. Arbetslöshet 1989-2019 (i procent) 3.2 » Arbetslösheten ökade 2019. I snitt var det 301 000 personer som var arbetslösa 2019, vilket motsvarar 5,9 procent av arbetskraften. Arbetslöshet per län och kommuner. Förklaring: Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

I appendix sist  arbetslöshet i Örebro län.

Öppna data PSI - Värmdö kommun

Så här får du använda statistiken. Du får fritt använda statistiken enligt licensen CC BY. Länkar till statistikdatabasen.

Arbetslöshet per kommun scb

Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning

Arbetslöshet per kommun scb

Det är också den grupp inom gruppen lågutbildade som ökat mest. 2005 utgjorde de utomeuropeiskt födda 8,9 procent av den lågutbildade populationen. 2016 utgör de 29,4 procent. Befolkningen i Stockholms län fortsätter att växa kraftigt. Sedan år 2000 har befolkningen i länet ökat med 370 000 personer. Trots det har länet bland den lägsta arbetslösheten och den högsta sysselsättningsgraden av alla län. Det beror främst på att Nacka är en kommun med en hög inflyttning och att många av dem som flyttar till Nacka är familjer med barn.

Arbetslöshet per kommun scb

0. 1. 9. Folkmängd 31 december 2018. Flyttnings-.
Mips aktie

Arbetslöshet per kommun scb

Flyttningar 2010 SCB 2. 0. 1.

Sök fritt i hela databasen bland alla nyckeltal, kommuner, kommungrupper, regioner och år.
Visma payroll priser

orchestral tools torrents
biltema presenning
bästa gröna fonden
hur blir man jurist
lågt östrogen
transportstyrelsen bilbesiktningen

Företagandet i Vänersborg - Företagarna

I jämförelse med rikets 7,4 % (andel arbetskraft, december 2019) ligger arbetslösheten i Malmö på en fortsatt hög nivå.

Befolkning - Mora kommun

De senaste tio åren har andelen arbetslösa av totalbefolkningen i kommunen pendlat  Högst är arbetslösheten bland utrikes födda och personer som inte har gått Andel förvärvsarbetande* inom industrin per kommun i 9 Handel utgjorde 12 procent av samtliga förvärvsarbetande 16-64 år i Värmlands län (RAMS 2016, SCB). procent, medan Göteborg Stad noterade den högsta arbetslösheten (7,1 procent) som Malmöregionen består av 12 kommuner som av SCB definieras som ÅR, PROCENT AV ARBETSKRAFTEN, MEDELVÄRDEN PER KOMMUN 2018. Arbetslösheten i länet har sjunkit under de senaste åren och ligger numera BRP per sysselsatt, Lönesumma per sysselsatt, Näringslivets andel av BRP Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas  Utöver data från SCB har uppgifter till rapporten hämtats från Region År 2016 var 23 procent av de utrikes födda männen i kommunen arbetslösa och 19 Figur 4 visar andel av befolkningen per område som ingår i ett hushåll med  Källa: SCB Förvärvsarbetande per åldersgrupp, andel (%) 2013 Faluns lägre arbetslöshet jämfört med andra kommuner undre senare år beror på en god. kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från. Arbetsförmedlingen Figur 9 - Största kommunala ”skattebetalaren" per kommun, efter sektor Andel av arbetskraften som är arbetslös (16-64 år), år 2016. Här hittar du statistik om befolkning, arbetslöshet, näringsliv och mycket mer i Helsingborg. Kommunfakta Kommunfakta 2016 keyboard_arrow_down.

sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. Leaflet | Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Kommunerna är indelade i fyra grupper/färger efter andelen utrikesfödda i arbetslöshet. Grupp 1 (den ljusaste färgen) har en arbetslöshet på 0-18,7 % Grupp Baserat på tio variabler klassificerar och grupperar vi kommunerna med avseende på befolkningens demografiska struktur, inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshet och ohälsa. Ett resultat av analysmetoden är en visualisering av Sveriges socioekonomiska landskap som samlar kommuner med likartade socioekonomiska egenskaper, oavsett geografisk hemvist. Färdiga urval av nyckeltal med enkla analysfunktioner för de olika verksamhetsområdena i kommuner och regioner.